PÅ FØLGENDE OMRÅDER TILBYS FOREDRAG, PROSESSLEDELSE, OG DELTAGENDE, ERFARINGSBASERTE KURS:

 

Konfliktløsning

Jeg har arbeidet med konfliktløsning siden 1993, og har en svært allsidig erfaringsbakgrunn for å ta på meg oppdrag for virksomheter som opplever vanskeligheter på grunn av konflikter. Etter nærmere bestemte betingelser tilbyr jeg konfliktbehandling på basis av no cure, no pay – ingen løsning, ingen faktura sendes.

Faglig veiledning

Faglig veiledning kan være svært nyttig for profesjonelle som arbeider med mennesker. Her er fokus på hvordan samhandlingen skjer. Hvordan er kontakten? Hva skjer i kommunikasjonen? Hvordan kan vi bli mer effektiv i å forholde seg adekvat til sine egne og andres følelser og behov?

Kommunikasjons- og tilbakemeldingskultur

Effektiv kommunikasjon har en bestemt form og struktur som alle medarbeidere i virksomheten kan lære. Det er også hensiktsmessig å utvikle en kultur for kollegiale tilbakemeldinger som støtter og veileder, og sikrer at medarbeiderne spiller hverandre gode.

 

Teamutvikling

Ved teamutvikling arbeider vi med deltakerne i samme arbeidsgruppe med det for øye å dyktigjøre teamet som sådan. Hvordan kan individuelle utviklingsbehov på beste måte harmoneres med det som dyktiggjør teamet som en resultatskapende enhet?