Datoer LÆRINGSGRUPPE I TRØNDELAG 2019-20:
OKTOBER 2019: 1 – 3 i Trondheim:
Resonansprosesser: Kongeveien til ´Hvem er jeg?´, ´Hva vil jeg?´ og følelsene
DESEMBER 2019: 2-4 i Trondheim:
Traumatisering av identiteten – trauma of identity
FEBRUAR 2020: 18.-20. i Trondheim:
Traumatisering av kjærligheten – trauma of love
JUNI 2020: 5.-7. i Trondheim:
Traumatisering av seksualiteten – trauma of sexuality
Symbiose-system traume, og hvordan traumer går videre i generasjoner
PRIS: 12.000,-
PFO: 76 timer profesjonell faglig oppdatering MNGF

TIDER:
Første dag: 10:00 – 18:00
Andre dag: 09:00 – 18:00

Tredje dag 09:00-17:00

Ta kontakt om du er interessert!

Jevnlige grupper og individuelt arbeid

  • Oslo i Pilestredet 75 c, i lokalene til Norsk Gestaltinstitutt
  • Nesodden på Varden Spesialistsenter, i Håkonskastet 5/”Energihuset”

Se forøvrig nærmere beskrivelse under Coaching og terapi

Resonnansprosesser og oppstilling av din intensjonssetning
er en ny psykologisk metode for å utvikle sin egen sunne identitet og vitalitet, og gradvis styrke egen viljekraft.

Tidligere ubearbeidede situasjoner i personens liv kan re-presenteres, eller gjenskapes her og nå i den terapeutiske situasjonen. Da kan vi se, høre og sanse de følelsene og dynamiske kreftene som faktisk finnes i situasjonen. Skritt for skritt kan impulser og energi som har blitt frosset ned og spaltet av ved traumatisering, ofte over flere generasjoner, smeltes opp og komme i bevegelse igjen. Gradvis kan personen oppleve en ny frihet og styrke til å virkeliggjøre det livet en ønsker seg.

DE STILLE TRAUMENE

Oppstillingsmetodikken tar utgangspunkt i det fenomenet at vi mennesker kan resonnere med og speile hverandres indre verden, ofte forbløffende detaljert og presist. Indre, ubevisste prosesser og implisitte minner – altså minner jeg ikke har bevisst tilgang til – bringes fram og ut i den terapeutiske situasjonen, slik at min bevissthet øker og jeg kan velge der jeg tidligere var låst.

Denne teknikken gjør det mulig for oss å arbeide særlig med det man kan kalle “stille traumer”, som gjerne oppstår i tidlig barndom, eller under svangerskap og fødsel. Mange har slike traumer i større eller mindre grad, som oftest uten noen bevisste minner eller kunnskap om det. Når vi snakker om traumer og traumearbeid, er det altså ikke nødvendigvis snakk om det mange vanligvis forbinder med dette ordet fra omtale for eksempel i media (dramatiske hendelser fra krig, ulykker eller naturkatastrofer).

 

Send meg en e-post

12 + 12 =

Kontaktinformasjon

Adresse:
Nordre Sprovei 7
1454 FAGERSTRAND
 
Tlf.: 901 27 376
 
E-post: geirdale (at) online.no